پنج شنبه ١٩ تير ١٣٩٩
صفحه اصلی > هیئت علمی > محمد جواد بحرینی 
 

 

 

 

محمد جواد بحرینی


تاريخ تولد: 1345
محل تولد: نجف اشرف         
مقطع تحصیلی: دکتری

تخصص: فقه و حوق
ایمیل: mjbahreini @yahoo.com
 
 

 

سوابق آموزشی:

 

تدریس:

 1. تدریس حقوق مدنی1: سال 84 و 85 و 86 / دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی
 2. تدریس حقوق مدنی2: سال 84 . 85 و 86 و 87 / جامعة المصطفی العالمیه
 3. تدریس حقوق مدنی3: سال 84 تاکنون / جامعة المصطفی العالمیه، دانشگاه آزاد استان مرکزی
 4. تدریس حقوق مدنی 4: سال 85 و 86 و 88 / دانشکده اصول دین ، دانشگاه آزاد اسلامی
 5. تدریس حقوق مدنی 5 : سال 85 تاکنون / دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی، دانشکده اصول دین
 6. تدریس حقوق مدنی6: سال 85 تاکنون / دانشگاه حضرت معصومه(سلام الله علیها)، جامعة المصطفی العالمیه، دانشگاه آزاد اسلامی
 7. تدریس حقوق مدنی 7: سال 85 تاکنون/ جامعة المصطفی العالمیه، دانشگاه آزاد اسلامی
 8. تدریس حقوق مدنی8: سال 85 تاکنون/ جامعة المصطفی العالمیه، دانشگاه آزاد اسلامی
 9. تدریس حقوق تجارت 1: سال 89 و90و91و 92/ جامعة المصطفی العالمیه
 10. تدریس حقوق تجارت2: سال 89 و90و91و92/  جامعة المصطفی العالمیه
 11. تدریس ادله اثبات دعوی: سال 91 تاکنون / جامعة المصطفی العالمیه، دانشگاه آزاد اسلامی
 12. تدریس حقوق مالکیت معنوی: سال 91 و 92 / جامعة المصطفی العالمیه
 13. تدریس آیین دادرسی مدنی: سال 90 تاکنون / جامعة المصطفی العالمیه، دانشگاه آزاد اسلامی
 14. تدریس مقدمه علم حقوق: سال 84 تاکنون / جامعة المصطفی العالمیه، دانشگاه آزاد اسلامی
 15.  تدریس ادبیات عرب (صرف) : سال 73 تا 76 / حوزه علمیه
 16. تدریس ادبیات عرب (نحو): سال 73 تا 76 / حوزه علمیه
 17. تدریس فقه (شرح لمعه) : سال 76 تا 82/ حوزه علمیه
 18. تدریس اصول (اصول فقه و اصول الاستنباط) / سال 76 تا 82/ حوزه علمیه
 19. تدریس فقه (مکاسب) : سال 88 تا 92 / حوزه علمیه
 20. تدریس متون فقه 1: سال 90 و91و92/ دانشگاه حضرت معصومه(سلام الله علیها)، جامعة المصطفی العالمیه، دانشگاه آزاد اسلامی
 21. تدریس متون فقه2: سال 88 تاکنون / دانشگاه آزاد اسلامی
 22. تدرسی متون فقه3: سال 92 و93/ جامعة المصطفی العالمیه
 23. تدریس متون فقه4: سال93/ دانشگاه آزاد اسلامی
 24. تدریس اصول فقه1: سال88 تاکنون/ دانشکده اصول دین
 25. تدریس اصول فقه2: سال88 تاکنون/ دانشکده اصول دین
 26. تدریس قواعد فقه1: سال 91و92و93/ جامعة المصطفی العالمیه
 27. تدریس قواعد فقه2: سال 91و92و93/ جامعة المصطفی العالمیه
 28. تدریس زبان تخصصی 1: سال 92و 93 / جامعة المصطفی العالمیه، دانشگاه آزاد اسلامی
 29. تدریس زبان تخصصی 2: سال 92و 93 / جامعة المصطفی العالمیه، دانشگاه آزاد اسلامی
 30. روش تحقیق1: سال 86 تاکنون/ دانشگاه آزاد اسلامی
 31. روش تحقیق2: سال 86 تاکنون/ دانشگاه آزاد اسلامی
 32. تدریس متون حقوقی به زبان خارجی کارشناسی ارشد: سال 93/ جامعة المصطفی العالمیه
 33. تدریس حقوق مدنی کارشناسی ارشدحقوق خصوصی: سال 92 و 93/ جامعة المصطفی العالمیه
 34. تدریس حقوق مدنی کارشناسی ارشدحقوق خانواده: سال 93/ جامعة المصطفی العالمیه
 35. تدریس حقوق خانواده تطبیقی کارشناسی ارشد: سال 93/ جامعة المصطفی العالمیه
 36. تدریس متون فقه رشته فقه حقوق (طهارت و صلاة و...) : سال 93 / دانشگاه حضرت معصومه(سلام الله علیها)


سوابق پژوهشی:

 

1. طرح های پژوهشی

 1. فرهنگنامه حقوق خانواده
 2. مطالعه تطبیقی حقوق خانواده در کشورهای اسلامی
 3. فرهنگنامه فقه و حقوق معاملات
 4. طرح تدوین درختواره عروة الوثقی (فقه عبادات و معاملات)

 

2. تدوین کتاب، جزوه، مقاله و .... 

 1. مقاله بدار و ابزار تفسیر وصیت نامه (بررسی تطبیق در حقوق ایران و فرانسه) ، مجله پیام آموزش، دادگستری، تهران، 1383
 2. مقاله: دیدگاههای حقوق بشری پیرامون روابط کارگر و کارفرما، (درحال چاپ)
 3. مسئولیت مدنی اسباب مجمل (بررسی فقهی حقوقی)؛ (مقاله در حال چاپ)
 4. کتاب: فرهنگنامه فارسی- انگلیسی حقوق خانواده ، درحال تدوین / جامعة المصطفی العالمیه/ 1392
 5. جزوه درس حقوق مدنی 3و 4و 5و6و7و 8 (از سال 84 تا 92)
 6. جزوه درس حقوق تجارت 1و 2: سال 89 و 90 و 91
 7. جزوه درس حقوق مالکیت معنوی: 91 و 92
 8. جزوه درس ادله اثبات دعوی: سال 90 و 91و 92
 9. مقاله سقوط حضانت کودک، مجله طهورا، قم، سال 1391، شماره13
 10.  تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع حقوق و حمایت در حقوق ایران و فرانسه

 

3. استاد راهنما/ داور / استاد مشاور: 24 مورد؛ با عناوین ذیل:

 1. مسئولیت مدنی ناشی از بهم زدن نامزدی (استاد داور)
 2. حق حضانت اطفال در حقوق افغانستان و ایران (استاد داور)
 3. تدلیس در نکاح از منظر حقوق ایران و افغانستان (استاد داور)
 4. بررسی کرامت انسانی در حقوق افغانستان (استاد داور)
 5. شهادت زن در حقوق افغانستان و ایران (استاد داور)
 6. حبس زوجه در حقوق افغانستان و ایران (استاد داور)
 7. امارات قانونی در حقوق ایران و افغانستان (استاد راهنما)
 8. موجبات طلاق به درخواست زن در حقوق ایران وافغانستان (استاد راهنما)
 9. مبانی و قلمرو قاعده ید در اثبات مالکیت فدک (استاد راهنما)
 10. بررسی تطبیقی حقوق اسیران کربلا در فقه و حقوق موضوعه (استاد راهنما)
 11. اشتغال زنان از منظر حقوق ایران و افغانستان و فقه اسلامی (استاد راهنما)
 12.  ترک انفاق و انحلال نکاح در حقوق ایران  و افغانستان (استاد راهنما)
 13. مقتضیات زمان و حقوق زن در اسلام ( استاد راهنما)
 14. مهریه در حقوق ایران و افغانستان (استاد داور)
 15. مبانی مسئولیت مدنی غیر قراردادی از منظر قرآن کریم (استاد داور)
 16. شروط ضمن عقد نکاح در قباله های ازدواج ایران و افغانستان (استاد داور)
 17. نفقه زوجه در حقوق ایران و افغانستان (استاد داور)
 18.  روابط حقوقی اشخاص در عقد جعاله (استاد داور)
 19.  اقرار به نسب در حقوق ایران  و افغانستان (استاد راهنما)
 20.  ترجمه ونقدآرای قضایی دعاوی خانوادگی، براساس کتاب(familylawkey cases)نوشتهJacqueline martin andchris turner
 21.   مسئولیت مدنی صغار و مجانین در فقه و حقوق
 22. کارکرد اصل ولایت حاکم بر ممتنع در حقوق خانواده
 23.  قلمرو قاعده درء در فقه و حقوق خانواده
 24.  تعهد به نفع شخص ثالث

 

کارگاه های دانش افزایی و مهارت افزایی
 

 1. دوره آموزشی زبان فرانسه: دانشگاه باقرالعلوم / سال 1381
 2. دوره آموزشی حقوق بشر اسلامی 1389
 3. نشست علمی جرم شناسی در قرآن 1392
 4. دوره آموزشی ظرفیتهای فقه و حقوق در پاسخگویی به شبهات و چالش های معاصر 1389
 5. دوره آموزش حقوق خانواده با رویکردی به مسائل روانشناسی و تربیتی 1393
 6. نشسست علمی بررسی ابعاد فقهی و حقوقی پیوند اعضاء: 1393
 7. دوره کارآموزی وکالت و مشاوره حقوقی سال 1385
 8. نشست علمی تدریس ابعاد حقوقی توهین به مقدسات سال 1391
 9. عضو کمیته علمی و داوری همایش بین الملل دکترین مهدویت سال 84 و 85 و ...
 10.  همکاری علمی در برگزاری مسابقات و المپیادهای علمی سال 90 و 91 و 92 و93
 11. نشست علمی تبیین و پاسخگویی شبهات حقوق خانواده: سال 91/ جامعة المصطفی العالمیه
 12. کارگاه پرونده جنائی قتل یا خودکشی/ 1391/ جامعة المصطفی العالمیه
 13.  کارگاه پایان نامه نویسیو روش تحقیق/ حوزه علمیه/1389
 14.  دوره آموزشی غدیریه (مباحث امامت) / حوزه علمیه/ سال 91
 15. دوره آموزشی آشنایی با فرق و ادیان / حوزه علمیه/ سال 91

 

جوایز علمی و رتبه ها:
 

 • کسب رتبه ممتاز و لوح تقدیر در مسابقات رساله نویسی حوزه علمیه در سال 90
 •  کسب رتبه ممتاز و لوح تقدیر در مسابقات رساله نویسی حوزه علمیه در سال 91

 

مجتمع آموزش عالی بنت الهدی
قم، خ انقلاب، بعد از گلزار شهدا، مجتمع آموزش عالی بنت الهدی
كدپستي: 94536 - 37158
فاكس: 00982537208978
hodainfo@miu.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي مجتمع آموزش عالی بنت الهدی ( س ) محفوظ است.
کل بازدید ها: 412016 بازدید امروز: 33