صفحه اصلی > تربیتی فرهنگی > انجمن های ملیتی > انجمن رائدات الهدی 

انجمن رائدات الهدی

محصول فرهنگی:

 

 • تهیه بروشور معرفی شهیده بنت الهدی، 1398/1/19.

نشست

 • بزرگداشت نشست شهید صدر و شهیده بنت الهدی، 1396/1/28.
 • برگزاری نشست قرآنی به مناسبت ماه محرم و صفر، 1396/8/5.
 • بزرگداشت نشست شهید صدر و شهیده بنت الهدی، 1396/1/27
 • برگزاری نشست بزرگداشت شهیدان صدر، 1398/1/19

نمایشگاه

 • نمایشگاه با موضوع شهید صدر و شهیده بنت الهدی، 1396/1/27.
 • نمایشگاه با موضوع شهید صدر و شهیده بنت الهدی، 1397/1/26.
 • نمایشگاه به مناسبت بزرگداشت شهید صدر و شهیده بنت الهدی، 1398/1/19.

سایت

 • به روز رسانی یازده مطلب در خرداد ماه، به روز رسانی 6 مطلب در مرداد ماه، به روز رسانی 4 مطلب در شهریور.

منشورات

 • ویژه نامه کاریزمای حسین به زبان عربی، 97/7/27.
 •  

تابلو

 • به روز رسانی تابلو با موضوع اعیاد ماه شعبان.
 • به روزسانی به مناسبت میلاد رسول اکرم(ص) 1396/9/20.
 • به روز رسانی تابلو با موضوعات فرهنگی اجتماعی در دی ماه.
 • به روز رسانی تابلو با موضوع اعیاد ماه رجب.
 • به روز رسانی تابلو باموضوعات ماه محرم در مهر ماه 1397.
 • به روز رسانی تابلو با موضوع هفته وحدت در آبانماه 97.
 • به روز رسانی تابلو با موضوعات فرهنگی اجتماعی در آذرماه 97.
 • به روزرسانی تابلو با موضوعات فرهنگی اجتماعی در دی ماه 1397.
 • به روزرسانی تابلوباموضوعات فرهنگی اجتماعی در اسفند ماه یک مرتبه.
 • به روزرسانی تابلو با موضوعات فرهنگی اجتماعی در فروردین ماه یک مرتبه.
 • به روزرسانی تابلو باموضوعات فرهنگی اجتماعی در اردیبهشت ماه یک مرتبه.


کل بازدید ها: 502801 بازدید امروز: 306