صفحه اصلی > پژوهش > پایان نامه های ارشد > تبیین فلسفی سنت های الهی هدایت و امتحان 

عنوان:

تبیین فلسفی سنت های الهی هدایت و امتحانحقیقت واقسام صفات الهی از دیدگاه فیض کاشانی و آیت الله سبحانی

نام و نام خانوادگی:

 صدیقه اکبری 

گروه:

فلسفه و کلام

تابعیت:

افغانستان

کد تحصیلی:

1153946

محل تحصیل:

مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی

رشته:

کلام اسلامی

استاد راهنما:

طاهره آل بویه

استاد مشاور:

عدم نیاز به استاد مشاور

تاریخ دفاع:

1394/10/15

تعداد صفحات:

224

تعداد منابع:

153

کلید واژه های پایان نامه :

   سنت الهی، هدایت، امتحان، وجود، علت، حرکت جوهری، علم، نفس، اختیار.

چکیده پایان نامه:

این نوشتار با عنوان تبیین سنت‌های هدایت و امتحان بر اساس مبانی فلسفی به رشته تحریر در آمده است. سنت‌های الهی مجموعه‌ای از قوانین کلی و ثابت عالم هستند که اداره هستی مبتنی بر آن‌ها می‌باشد. در خصوص زندگی بشر مجموعه ای از این قوانین حکمفرماست. معرفت به چگونگی این قوانین به لحاظ وجودی و هستی شناختی و انسان شناختی باعث می‌شود شیوه و نگاه بشر و انتظارات وی از ذات باری تعالی در اجرای این قوانین و در واقع موهبات الهی، تصحیح و تعدیل گردد. این نوشتار با روش توصیفی و توصیه ای و تحلیلی با بهره گیری از منابع فلسفی و کلامی و تفسیری صورت گرفته است. هدفی که در این نوشتار دنبال شده تبیین و تحلیلی فلسفی از سنت‌هایی که است که روزمره هر شخصی با آن رو بروست، می‌باشد. این موضوع در پنج بخش تبیین خواهد شد: کلیات و واژه شناسی، سنت‌های الهی، مبانی فلسفی، تبیین فلسفی هدایت و تبیین فلسفی امتحان.

 


کل بازدید ها: 373231 بازدید امروز: 93