صفحه اصلی > پژوهش > پایان نامه های ارشد > حقیقت واقسام صفات الهی از دیدگاه فیض کاشانی و آیت الله سبحانی 

عنوان:

حقیقت واقسام صفات الهی از دیدگاه فیض کاشانی و آیت الله سبحانیحقیقت واقسام صفات الهی از دیدگاه فیض کاشانی و آیت الله سبحانی

نام و نام خانوادگی:

 سکینه کوثر 

گروه:

فلسفه و کلام

تابعیت:

پاکستان

کد تحصیلی:

1252586

محل تحصیل:

مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی

رشته:

کلام اسلامی

استاد راهنما:

سید علی حسنی

استاد مشاور:

عدم نیاز به استاد مشاور

تاریخ دفاع:

1394/10/30

تعداد صفحات:

163

تعداد منابع:

80

کلید واژه های پایان نامه :

  صفت، حقیقت، اقسام، فیض کاشانی، آيت‌الله سبحانی.

چکیده پایان نامه:

از مباحث محوری حوزه الهیات، صفات الهی بوده و همواره موردتوجه اندیشمندان در جوامع و ادیان مختلف قرارگرفته است. ذکر اسماء و صفات‌ درقرآن‌ کریم‌، موجب بحث عالمان‌ اسلامی‌ در این‌ باب گردید و باعث شد که هر شخص یا مکتب بر اساس روش و مبانی خود، فهم متفاوتی از صفات داشته باشد. با بررسی و مقایسه نظریات متکلمان و تفاوت مشرب آن‌ها می‌توان به نتایج ارزشمندی رسید؛ و به تغییرات معرفتی در حوزه شناخت صفات پی برد. از موارد اختلافی، یک امکان شناخت خداوند و محدوده صفات- که به ابزار ما در شناخت صفات برمی‌گردد. دو اقسام صفات و نحوه اتصاف آن‌ها به خداوند است.

این اختلاف امری است که در طول تاریخ اسلام و در متکلمان شیعه نیز دیده می‌شود، ازجمله مهم‌ترین عامل اختلاف، رابطه عقل و نقل بوده که موجب اتحاد یا تقابل مکاتب گردیده و این رابطه گاهی به سمت افراط و گاهی سمت تفریط رفته؛ لذا شناخت دیدگاه‌ها در مورد آن، ما را در شناخت صحیح صفات خداوند یاری می‌کند. به دلیل محدودیت زمانی و مکانی، تنها دو شخصیت مشهور به‌اعتدال را برمی‌گزینیم؛ بدین‌صورت تنها به بررسی حقیقت صفات از دیدگاه فیض کاشانی و آیه الله سبحانی می‌پردازیم. پس از بیان کلیات به بررسی مبانی معرفتی (شناخت ذات و شناخت صفات و ابزار)؛ سپس حقیقت صفات و رابطه اسم و مسمی و در انتها به اقسام صفات و رابطه ذات با صفات می‌پردازیم.

نتیجه می‌گیریم بااینکه این شخصیات از دو مکتب متفاوت هستند و تفاوت‌هایی در اولویت‌های آنان در امکان و ابزار شناخت صفات دیده می‌شود، اما در مورد حقیقت و اقسام صفات تفاوت جدی بین دیدگاه‌های آنان نمی‌باشد.

 


کل بازدید ها: 243556 بازدید امروز: 145