صفحه اصلی > پژوهش > پایان نامه های ارشد > اعادة قرائة السنن التاریخیه فی القرآن الکریم فی فکر الشهید الصدر (رض)  

عنوان:

اعادة قرائة السنن التاریخیه فی القرآن الکریم فی فکر الشهید الصدر (رض) دراسة تحلیلیه مقارنة

نام و نام خانوادگی:

ابتهاج کاتب

گروه:

تفسیر وعلوم قرآن

تابعیت:

افغانستان

کد تحصیلی:

1373863

محل تحصیل:

مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی

رشته:

تفسیر وعلوم قرآن

استاد راهنما:

زینب السالم

استاد مشاور:

عدم نیاز به مشاور

تاریخ دفاع:

1397/3/12

تعداد صفحات:

107

تعداد منابع:

38

کلید واژه های پایان نامه :

السنن التأريخيه، إبداعات الشهيد الصدر أساليب السنن التأريخيه، خصائص السنن التأريخيه مواصفات السنن التأريخيه ـ التفسير الموضوعي.

چکیده پایان نامه:

پايان نامه حاضر تحت عنوان بازخواني سنتهاي تاريخ در قرآن از ديدگاه شهيد صدر (رض) مي باشد، كه روش استفاده شده بر اساس روش توصيفي است و شامل 3 فصل و نتيجه مي باشد. در فصل اول بر كليات و مفاهيم متمركز شده كه به 3 بخش تقسيم مي شود، در بخش اول از اصول كلي تحقيق بحث شده و در بخش دوم برخي از كلمات مهم كه در عنوان ذكر شده را بيان كرده و بخش سوم در باره سنتهايي كه توسط شهيد صدر (رض) در كتاب خود با عنوان (السنن التاريخيه في القرآن) ارائه شده است.

فصل دوم ديدگاها در مورد اصيل بودن فرد يا جامعه در تاريخ (اصال الفرد واصالة المجتمع) بحث شده كه به دو بخش تقسيم مي شود اولين بخش تحت عنوان نظريه متفكران در رابطه با اصيل بودن هر يك از اين موارد (اصالة الفرد والمجتمع) و در بخش دوم نظرية شهيد صدر در همين راستا با مقايسه كردن بعضي از نظريه­هاي شهيد صدر و برخي از متفكران صورت گرفته؛ واما فصل سوم از نوآوري هاي شهيد صدر (رض) ياد شده كه شامل دو بخش مي باشد؛ در بخش اول از تفسير به طور كلي بررسي شده از قبيل: معناي تفسير موضوعي، اقسام مُثل عُليا نزد شهيد صدر، و در بخش دوم نوآورهاي شهيد صدر در تفسير فرقه هاي جامعه اختصاص يافته؛ و در پايان نتجه گيري تحقيق كه در آن از مهمترين نتايج كه مي توان با بازنگري مجدد كتاب شهيد صدر به آن رسيد بررسي شد.

 


کل بازدید ها: 242033 بازدید امروز: 83