صفحه اصلی > پژوهش > پایان نامه های ارشد > تأثیر استعاره های مفهومی قرآن برکلمات قصار امیر المومنین علی (ع) 

عنوان:

تأثیر استعاره های مفهومی قرآن برکلمات قصار امیر المومنین علی (ع)

نام و نام خانوادگی:

حسنیه شیخ حمزه نوری

گروه:

تفسیر و علوم قرآن

تابعیت:

افغانستان

کد تحصیلی:

1155944

محل تحصیل:

مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی

رشته:

تفسیر و علوم قرآن

استاد راهنما:

علیرضا قائمی نیا

استاد مشاور:

عدم نیاز به مشاور

تاریخ دفاع:

1394/06/07

تعداد صفحات:

191

تعداد منابع:

50

کلید واژه های پایان نامه :

 

چکیده پایان نامه:

هدف از نگارش اين تحقيق، بررسی تأثیر سه استعاره‌ی شناختی: وجودی، ساختاری و جهتی در زبان قرآن كريم بر كلمات قصار نهج‌البلاغه است كه در چارچوب رويكرد شناختي ليكاف و جانسون «نظريه‌ی معاصر استعاره» صورت می‌گیرد.

بخش اول به کلیات و مفهوم شناسی اختصاص گرفته است.

بخش دوم به‌عنوان استعاره‌ی وجودی میباشد.

1-استعاره‌ی وجودی: ما را قادر می‌سازد که پدیده‌های غیر جسمانی را اشیاء جسمانی ببینیم.معناشناسان استعاره وجودی را به سه تقسیم نموده‌اند:استعاره‌های پدیده‌ای یا جسمی، استعاره‌ی ظرف و استعاره‌ی شخصیت بخشی.

بخش سوم به استعاره‌ی جهتی پرداخته است.

2- استعاره‌ی جهتی: با بهکارگیری جهات مکانی: بالا، پایین، جلو، پشت و غیره موقعیت و ارزش مفاهیم و نظام فکری را مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌دهد و مخاطب را در پذیرفتن و ردّ آن‌ها یاری می‌نماید. 

در بخش اخیر استعاره‌ی ساختاری بررسی می‌شود.

3- استعاره ساختاری: سازمان‌دهی یا ساختار درونی استعارات را با ظرافت و جزئیات بیشتری کشف می‌نماید.

سپس نتیجه‌گیری نهایی که آخرین مباحث این رساله می‌باشد.

بدین ترتیب براساس یافته‌ها روشن می‌شود که:

اقسام استعاره‌های مفهومی قرآنی در کلمات قصار علوی نیز بهکار برده شده است.

گرچه بیان و شیوه‌ی تعبیر امام علی× با بیان قرآن کریم متفاوت بوده است اما محتوا، جهت، فکر و عقیده‌ی ایشان با تعالیم و ارزش‌های قرآنی متحد می‌باشد.

این وحدت و یگانگی گاهی باوجود عین استعاره‌های قرآنی لفظاً در کلمات قصار علوی و زمانی بسط و توسیع همان اندیشه‌ی نهفته در استعاره‌ی قرآنی اما در قالب استعاره‌ای مغایر در لفظ هویداست؛ که با در کنار بودن این استعاره‌ها از قرآن کریم و کلمات قصار امام علی× شبکه‌ای منسجم از استعارات و معانی پدید می‌آید.

تاثیر استعارات قرآنی در کلام و ادبیات امام علی× نشانگر مطابق بودن بینش و جهان‌بینی ایشان× با نگرش الهی می‌باشد که ذات مقدس او غرق و محو در ذات مقدس الهی بوده است.

 


کل بازدید ها: 244301 بازدید امروز: 151