صفحه اصلی > پژوهش > پایان نامه های ارشد > سیر تکاملی انسان در مکتب صدرایی 

عنوان:

سیر تکاملی انسان در مکتب صدرایی

نام و نام خانوادگی:

حنيف فطرياني

گروه:

فلسفه و کلام

تابعیت:

اندونزی

کد تحصیلی:

117281

محل تحصیل:

مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی

رشته:

كلام اسلامي

استاد راهنما:

صديقه محمدي

استاد مشاور:

عدم نیاز به مشاور

تاریخ دفاع:

1396/10/24

تعداد صفحات:

139

تعداد منابع:

105

کلید واژه های پایان نامه :

نفس، عقل، حركت، كمال، خليفه الله

چکیده پایان نامه:

انسان بر حسب فطرت «كمال گرايي» و «كمال طلبي»، از ابتدا در جست و جوي كمال بوده؛ زيرا سعادت حقيقي انسان در ترقي و تكاملي نفس خود است. و انسان بدون آگاهي به حقيقت كمال و راه رسيدن به آن، به كمال و سعادت حقيقي نخواهد رسيد. از طرفي، ملاصدرا مؤسس مكتب حكمت متعاليه، با روش عقلي و نقلي و هم شهودي، بهترين ارائه در اين مسئله را داشته. بدين اهميت، تحقيق حاضر با موضوع «سير تكاملي انسان در مكتب صدرايي»، به تبيين حقيقت انسان و چگونگي سير تكاملي او با استفاده از آثار ملاصدرا و نيز شاگردان مكتب او از قبيل علامه طباطبايي، شهيد مطهري، امام خميني، آيه الله جوادي آملي، آيه الله مصباح يزدي و ... پرداخته است. اين نوشتار از چهار فصل تشكيل شده؛ فصل اول به كليات و مفاهيم و مباني نظري ملاصدرا در رابطه با تكامل انسان پرداخته كه شامل مباني اصالت وجود، تشكيك وجود، حركت جوهري و اشتدادي، و مراتب عالم است. فصل دوم به تبيين حقيقت انسان پرداخته كه شامل مباحث حقيقت نفس، عقل، فطرت و اراده است؛ انسان با وجود فطرت و استعداد نامتناهي خود، مي­تواند با استفاده از اراده و قوه عقل به كمال مطلوب برسد. در فصل سوم به بررسي حقيقت و مراتب كمال پرداخته. در اين فصل مراتب كمال انسان بر حسب مراتب وجودي و مدركات بررسي شده است. و در فصل چهارم، راه وصول به كمال در قالب عوامل و موانع رسيدن به كمال بيان شده است.

 


کل بازدید ها: 243567 بازدید امروز: 156