صفحه اصلی > پژوهش > پایان نامه های ارشد > شیوه ها و الگوهای تشویق و تنبیه کودک از منظر آیات و روایات 

عنوان:

شیوه ها و الگوهای تشویق و تنبیه کودک از منظر آیات و روایات

نام و نام خانوادگی:

زهرا خانی

گروه:

مطالعات اسلامی

تابعیت:

افغانستان

کد تحصیلی:

1181271

محل تحصیل:

مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی

رشته:

مطالعات انگلیسی

استاد راهنما:

علی زینتی

استاد مشاور:

حسین شیراز آغا

تاریخ دفاع:

96/11/3

تعداد صفحات:

136

تعداد منابع:

117

کلید واژه های پایان نامه :

تشویق، تنبیه، روش، روایات

چکیده پایان نامه:

روش شناسی و بررسی شیوه های تربیتی در نظام تربیتی اسلامی، جایگاه ویژه ای دارد. درواقع، درخت پرثمرتربیت، آنگاه به بارمی نشیند که در قالب شیوه های صحیح و درست اجرا شود. برای موفقیت در هرکاری، آگاهی به اسباب و وسایلی که بتواند به گونه ای سریع و آسان، ما را در رسیدن به هدف یاری کند، لازم است. اتخاذ روش هایی که بتواند ما را به آسانی درپیمودن جاده موفقیت یار و مد دکار باشد، ازشرایط توفیق درانجام هرکاری است. انسان موجودی است که از راه تربیت،استعدداد های بالقوه اش به فعلیت می رسد این استعدادها در اثر تعلیم و تربیت صحیح شکوفا می شود. تشویق و تنبیه یکی از روش های مهم تعلیم و تربیت است که تاثیر خوبی بر روابط افراد و اصلاح رفتار دارد؛ این ابزار نیز مانند سایر روش های تربیتی از حساسیت خاصی برخوردار است که کاربرد بجا و به موقع آن آثار مثبت و سازنده و کاربرد نابجای آن سبب به وجود آمدن رفتار های منفی و مخرب می شود. از روش تشویق و تنبیه برای برانگیختگی و بازدارندگی و شکوفا سازی استعدادهای انسان در جهت کمال بهره می گیرند. از این رو بین بدان ونیکان و شایستگان با نا شایستگان فرق گذاشت و باهر یک به تناسب وضع حالشان رفتار کرد و به وسیله تشویق و تنبیه متناسب آنان را تربیت نمود. البته در تربیت اسلامی،تکیه بر تشویق بیش از تنبیه است و این از آن رو است که اصل حیات بر محبت و تفاهم است و آنگاه که تشویق سودی نبخشید مساله تنبیه مطرح می شود. این پایان نامه به شیوها و الگوهای تشویق وتنبیه کودک در آیات و روایات می پردازد. مهم ترین اهداف این رساله ارائه شیوه‌ها و الگوهای مناسب تشویق و تنبیه کودک از منظر قرآن کریم و روایات، آشنایی شیوه‌ها و الگوهای تشویق و تنبیه شناختی و نگرشی، آشنایی شیوه‌ها و الگوهای تشویق و تنبیه فیزیکی، آشنایی شیوه‌ها و الگوهای تشویق و تنبیه روحی و روانی و شناخت روشها و شیوهایی که ائمه اطهار بر اساس آن روش ها، به تشویق و تنبیه پرداخته و به تربیت اهتمام ورزیده اند،می باشد روش گردآوری اطلاعات در این رساله فیش برداری از منابع کتابخانه ای و مکتوب و اسناد می باشد همچنین روش تحقیق، تحلیلى ـ توصیفى می باشد،به عبارت دیگر: در این رساله داده‌های به دست آمده به صورت توصیفی تحلیلی تبیین می گردد.

 


کل بازدید ها: 373275 بازدید امروز: 137