صفحه اصلی > پژوهش > پایان نامه های ارشد > نقد عقاید طحاویه در تبیین اسماء و صفات بر اساس شرح الحوالی 

عنوان:

نقد عقاید طحاویه در تبیین اسماء و صفات بر اساس شرح الحوالی

نام و نام خانوادگی:

زهرا محمدی

گروه:

فلسفه و کلام

تابعیت:

افغانستان

کد تحصیلی:

1153994

محل تحصیل:

مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی

رشته:

کلام اسلامی

استاد راهنما:

محمود احمدی میانجی

استاد مشاور:

عدم نیاز به مشاور

تاریخ دفاع:

1393/05/05

تعداد صفحات:

253

تعداد منابع:

124

کلید واژه های پایان نامه :

اسماء و صفات الهی، شرح العقیده الطحاویه، طحاوی، الحوالی، ابن ابی العز الحنفی، صفات ذاتی، صفات فعلی، صفات خبری.

چکیده پایان نامه:

مسئله اسماء و صفات خداوند و کیفیت اتصاف ذات اقدس الهی به اوصاف کمالیه، از مسائل مهم در الهیات اسلامی است به طوری که منشا بروز و ظهور اندیشه­ها و عقاید گوناگونی در این عرصه گردیده است. از مسائل مرتبط با این موضوع، چگونگی دست­یابی به صفات حق تعالی و هم‌چنین معنایی است که از این صفات در هنگام اتصاف آنها به حق تعالی به ذهن متبادر می­شود.

اندیشمندان متناسب با مبانی ذهنی و معرفتی و محدوده جهان بینی خود، دیدگاه­های متفاوت و حتی گاه متضادی در پاسخ به این مسئله برگزیده­اند. از جمله کتاب­هایی که درباره این موضوع به نگارش درآمده، شرح العقیده الطحاویه اثر سفر بن عبدالرحمن الحوالی است. در این کتاب که در واقع شرحی است بر شرح ابن­ابی­العز الحنفی بر کتاب بیان السنه و الجماعه اثر ابوجعفر طحاوی، نویسنده با گرایشی جزمی و صرفاً نقل­گرا، با ارائه قرائتی از اندیشه­های پیشوایان سلف هم­چون احمد بن حنبل، ابن تیمیه و... به تبیین عقاید کلامی خود پرداخته است.

این تحقیق با عنوان «نقد عقاید طحاویه در تبیین اسماء و صفات الهی بر اساس شرح الحوالی»، با هدف نقد و بررسی این کتاب در باب اسماء و صفات الهی و با توجه به جایگاه ویژه­ای که این کتاب در میان سلفیه داراست، تدوین یافته است.

این نوشته به شیوه­ای تحلیلی با استفاده از منابع روایی، کلامی، فلسفی و تفسیری و به کارگیری منهج نقلی و عقلی در پنج بخش به نگارش درآمده است:

ابتدا به بیان کلیات مسئله، مفهوم­شناسی و سپس ابعاد گوناگون بحث از صفات خداوند پرداخته شده و به دنبال آن در بخش دوم کلیات اسماء و صفات الهی در این کتاب مطرح گردیده است. بخش سوم اسماء و صفات ذاتی خداوند یعنی حیات، علم، قدرت و اراده را مورد بررسی قرار داده و در بخش چهارم نیز صفات فعلی خداوند یعنی کلام الهی مطرح گردیده است. بخش پنجم که آخرین بخش این پایان­نامه را تشکیل می­دهد به بررسی صفات خبری بر اساس شرح العقیده الطحاویه پرداخته است.

به نظر نگارنده، رویکردی که طحاوی و به تبع آن ابن­ابی­العز و الحوالی در مواجهه با اسماء و صفات الهی اتخاذ می­کند، رویکردی جزم­گرا و مخالف با تاویل بوده، به طوری که موافق مباحث عقلی یا تفکر نظری درباره صفات الهی نبوده، بلکه ترجیح می­داده بدون چون و چرا به این اصول اعتقاد داشته باشد که این امر نشان از نظام تفکر جزمی ایشان در باب اسماء و صفات الهی است.

 


کل بازدید ها: 243553 بازدید امروز: 142