صفحه اصلی > پژوهش > پایان نامه های ارشد > معیارهای روابط اجتماعی میان مسلمانان از منظر قرآن کریم 

عنوان:

معیارهای روابط اجتماعی میان مسلمانان از منظر قرآن کریم

نام و نام خانوادگی:

سیده مريم نبوي

گروه:

تفسیر وعلوم قرآن

تابعیت:

ایران

کد تحصیلی:

118122

محل تحصیل:

مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی

رشته:

تفسیر وعلوم قرآن

استاد راهنما:

فاضل حسامی

استاد مشاور:

عدم نیاز به مشاور

تاریخ دفاع:

1396/1/26

تعداد صفحات:

193

تعداد منابع:

113

کلید واژه های پایان نامه :

معیارهای روابط اجتماعی، معیارهای عام، مسئولیت‌پذیری، احسان، ولاء، معیارهای خاص، سکینت، تربیت، عفت جنسی، اطاعت.

چکیده پایان نامه:

در قرآن کریم روابط اجتماعی در سطوح میان فردی و کلان اجتماعی تابع معیارهای خاص خود است و در هر یک از این سطوح معیار­های عام و خاصی وجود دارد که کمیت و کیفیت آن­ها را تعیین می­کند. در این تحقیق تلاش برآن است که صرفاً معیار­های روابط بین مسلمانان در سطح میان فردی کشف و تحلیل گردد. لذا این پژوهش درصدد پاسخگویی به این سؤال است که: «معیارهای روابط اجتماعی میان مسلمانان در سطح میان فردی از منظر قرآن کریم کدام­اند؟» برای دستیابی به معیارها، همه بایدها و نبایدهای قرآنی ناظر به روابط میان مسلمانان، از متن قرآن کریم استخراج و به‌صورت کل و جزء دسته‌بندی شدند. معیارها اصول کلی و بنیادین رفتارهای اجتماعی هستند که روابط اجتماعی بر اساس آن‌ها تنظیم می‌گردد و به کمک استخراج شاخص‌ها موردبررسی قرار گرفتند.

نتایج حاصل از این پژوهش عبارت‌اند از: 1- معیارهای عام روابط اجتماعی، عبارت‌اند از: توحید ­محوری؛ کرامت؛ مسئولیت‌پذیری اجتماعی؛ عدالت اجتماعی؛ احسان؛ ولاء. 2- معیارهای خاص عبارت‌اند از: سکینت در روابط بین زوجین؛ احسان به والدین در روابط بین فرزندان با والدین؛ تربیت در روابط والدین با فرزندان؛ عفت جنسی در روابط بین مردان و زنان نامحرم؛ اطاعت در روابط بین مسلمین با ولی امر مسلمین. 3- با جمع این دودسته معیارهای عام و خاص است که الگوی نسبتاً جامعی از معیارها­ی روابط اجتماعی درسطح میان فردی به دست می‌آید که میزان سلامت و عدم سلامت روابط اجتماعی میان مسلمانان، بر اساس میزان انطباق و عدم انطباق روابط با این الگو مشخص می‌گردد.

 


کل بازدید ها: 242103 بازدید امروز: 153