صفحه اصلی > پژوهش > پایان نامه های ارشد > نقش مباني انسان شناختي علامه طباطبايي در تبيين كرامت انسان 

عنوان:

نقش مباني انسان شناختي علامه طباطبايي در تبيين كرامت انسان

نام و نام خانوادگی:

شريفه فهيمي

گروه:

فلسفه و کلام

تابعیت:

افغانستان

کد تحصیلی:

1155085

محل تحصیل:

مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی

رشته:

كلام اسلامي

استاد راهنما:

صديقه محمدي

استاد مشاور:

عدم نیاز به مشاور

تاریخ دفاع:

1397/6/4

تعداد صفحات:

192

تعداد منابع:

112

کلید واژه های پایان نامه :

انسان، نفس، عقل، فطرت، اختیار، کرامت، علامه طباطبایی.

چکیده پایان نامه:

در این پژوهش سعی شده است، نقش مبانی انسان­شناختی علامه طباطبایی در تبیین کرامت انسان مورد بررسی قرار گیرد. هدف از این پژوهش، تبیین نقش مبانی انسان­شناختی علامه طباطبایی در کرامت انسان، به منظور ارتقای سطح بینش انسان نسبت به کرامت و نقش مبانی انسان­شناسی در رسیدن به کرامت حقیقی انسان است. پایان­نامه حاضر با روش تحلیلی - توصيفي و با رويكردي كلامي - تفسیری، پس از بیان کلیات، ابتدا نفس، عقل، فطرت و اختیار را به عنوان مبانی انسان­شناختی علامه طباطبایی تبیین نموده، سپس به حقیقت و معیار کرامت انسان از دیدگاه علامه و تبیین رابطه مبانی انسان­شناختی علامه طباطبایی و کرامت انسان پرداخته است که در آن سعی شده از منابع دست اول و متعددِ مرتبط با موضوع هر بحث استفاده شود. از دیدگاه علامه طباطبایی، نفس، عقل، فطرت و اختیار انسان منشأ کرامت ذاتی انسان هستند و هر یک از آنها نقش ویژه­ای در کرامت اکتسابی انسان دارند. ایشان به عنوان یک فیلسوف الهی با استفاده از مبانی عقلانی و وحیانی، تبیین خدامحورانه از کرامت اکتسابی انسان دارد که بر اساس آن، بالاترین مرتبه کرامت اکتسابی انسان، کمال حقیقی نفس در تقرب به خداوند و فانی شدن در اوست و انسان می­تواند در اثر حرکت اشتدادی و صعودی نفس خود و بهره­گیری از قوه عقل و گرایش­های فطری در افعال اختیاری خود از کرامت­های وجودی شدیدتری برخوردار شود و در نهایت، به بالاترین مرتبه کرامت اکتسابی که رسیدن به مرتبه تجرد عقلی و فوق عقلی و مقام فنای الهی است، نایل آید.

 


کل بازدید ها: 373267 بازدید امروز: 129