صفحه اصلی > پژوهش > پایان نامه های ارشد > ریاست زوج بر امور غیر مالی زوجه از منظر حقوق افغانستان و ایران 

عنوان:

ریاست زوج بر امور غیر مالی زوجه از منظر حقوق  افغانستان و ایران

نام و نام خانوادگی:

صغری محمدی

گروه:

حقوق

تابعیت:

افغانستان

کد تحصیلی:

1155028

محل تحصیل:

مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی

رشته:

حقوق خصوصي

استاد راهنما:

سيدعلي سيدموسوي

استاد مشاور:

عدم نیاز به مشاور

تاریخ دفاع:

1397/2/11

تعداد صفحات:

306

تعداد منابع:

219

کلید واژه های پایان نامه :

ریاست زوج، حقوق غیرمالی، زوجه، حقوق افغانستان، حقوق ایران.

چکیده پایان نامه:

پژوهش حاضر با عنوان «ریاست زوج بر امور غیرمالی زوجه از منظر حقوق افغانستان و ایران» با هدف بررسی تطبیقی مفهوم، ماهیت، شرایط، قلمرو و آثار ریاست زوج بر امور غیرمالی زوجه در حقوق افغانستان و ایران تدوین شده است. تکیه این پژوهش بیشتر بر متون و منابع حقوقی بوده و برای غنای مطلب از منابع فقهی و تفسیری نیز استفاده شده است. این پژوهش در راستای بحث و بررسی موضوع مورد نظر و پاسخ به سؤالات اصلی و فرعی، با روش توصیفی- تحلیلی انجام می­گیرد و علاوه بر، بررسی حقوقی، پژوهش­گر اهتمام داشته است دیدگاه فقه حنفی و امامیه را نیز منعکس نماید.این پژوهه در یک مقدمه و چهار فصل تدوین شده است:

در فصل اول کلیات تحقیق و مفاهیمی چون ریاست، قوام، تمکین، نشوز و حقوق غیرمالی از منظر حقوق موضوعه دو کشور افغانستان و ایران و فقه حنفی و امامیه تبیین گردیده است. در فصل دوم، به بررسی ماهیت و ادله­ی ریاست زوج بر امور غیرمالی زوجه در قرآن و روایات و از منظر حقوق موضوعه دو کشور پرداخته شده است. در فصل سوم، شرایط و اصول حاکم بر ریاست زوج نسبت به امور غیرمالی زوجه بررسی شده است. در فصل پایانی نیز آثار ریاست زوج بر امور غیرمالی زوجه از منظر حقوق موضوعه دو کشور به بحث گذاشته شده است. مهم­ترین دستاوردهای این پژوهش به شرح ذیل است:

ماهیت ریاست زوج آمیزه­ای از حق و تکلیف است و شرایطی مانند، بلوغ، عقل، رشد، پرداخت مهر، عدم نشوز زوج و رعایت مصالح زوجه ریاست زوج بر امور غیرمالی زوجه را مقید می­کند. قلمرو ریاست زوج محدود به رابطه زوجیت و موارد تنافی با حق استمتاع او می­باشد. اصل تقدم اخلاق بر حقوق، اصل معاشرت به معروف، اصل عدم اضرار و اصل عدالت از اصول حاکم بر ریاست زوج بوده و از جمله آثار ریاست زوج نیز می­توان به حق تمکین جنسی زوجه، حق تعیین مسکن، حق منع از اشتغال در موارد خاص، حق استیذان زوجه در خروج از منزل و حق منع از اعمال استحبابی را برشمرد.

 


کل بازدید ها: 373268 بازدید امروز: 130