صفحه اصلی > پژوهش > پایان نامه های ارشد > آثار فردی واجتماعی حجاب وعفاف از دیدگاه قرآن وروایات  

عنوان:

آثار فردی واجتماعی حجاب وعفاف از دیدگاه قرآن وروایات 

نام و نام خانوادگی:

صنوبر حسن آوا

گروه:

تفسیر و علوم قرآن

تابعیت:

آذربایجان

کد تحصیلی:

111451

محل تحصیل:

مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی

رشته:

تفسیر و علوم قرآن

استاد راهنما:

سید جعفر حق شناس

استاد مشاور:

عدم نیاز به مشاور

تاریخ دفاع:

1394/05/31

تعداد صفحات:

104

تعداد منابع:

85

کلید واژه های پایان نامه :

حجاب، عفاف، آثار فردی، آثار اجتماعی، قرآن، روایات.

چکیده پایان نامه:

حجاب یک دستور الهی است و خداوند حکیم دستورات و اوامر خویش را بر اساس حکمت برای انسانها تشریع نموده است که عمده ترین فلسفه حجاب و عفاف برای طهارت، سلامت، سعادت، تعدیل غرایز و کرامت زن می باشد که هم برای شخص زن وهم شوهر او وهم برای جامعه لازم و مفید می باشد. هر عقل سلیم با درک منافع رعایت حجاب و عفاف دستور به رعایت آن می دهد؛ زیرا انسان فطرتا کمال جو و خواهان منفعت است و از ضرر و زیان دوری می جوید. پوشش و حجاب هم برای زنان و هم مردان منافع مادی و معنوی در پی دارد و انسان عاقل آنرا برای حفظ منافع شخصی و اجتماعی انتخاب می کند. علاوه بر حکم عقلی بر ضرورت حفظ و رعایت حجاب و عفاف آیات قرآن و روایات معصومین علیهم السلام نیز ما را به رعایت پوشش و حجاب ملزم می کند. بحث حجاب و عفاف در روابط زن و مرد، در همه ی ادیان الهی و آسمانی بطور قطعی و جدی وجود دارد و جملگی در حقیقت پوشش زن صحه گذارده اند. در کتب مقدس و متون دینی این مسئله به صراحت بیان شده است. مخصوصا دین یهودیت که دین شریعت نامیده شده است تکالیف زنان برای رعایت حجاب و پوشش بسیار سخت و طاقت فرسا بوده است. در دین مسیحیت نیز همین مقدار سختی با شدت کمتری وجود دارد و از زنان خواسته شده است که در برابر مردان حجاب را رعایت کنند و عفت پیشه سازند؛ اما در این میان دین اسلام به عنوان مکمل آیین های الهی و ارائه دهنده ی نسخه کامل و جامع برای تعالی انسان، با بیانی عمیق و گسترده به تفسیر و تبیین وجوه مختلف آثار حجاب در سلامت فرد و اجتماع می پردازد. از دیدگاه قرآن و روایات، حجاب و عفاف دارای آثار معنوی و روحی بسیاری است. از جمله سبب تکریم و تعظیم شخصیت زن و سلامت روحی و روانی او می شود. با رعایت حجاب زن به عفت و پاک دامنی شناخته می شود و موجب محبوبت نزد پروردگار و کسب مغفرت و بخشش گناهان و در نهایت از خیر و صلاح برخوردار می شود. رعایت حجاب و پاکدامنی علاوه آثار معنوی دارای آثار جسمی نیز می باشد. پوشش و حجاب سبب مصونیت از آزار هوس بازان و افراد بیمار دل خواهد شد و باعث حفظ زیبایی و طراوت زن می شود و به جسم او شادابی و سرزندگی می دهد. پوشش حجاب و عفاف در زندگی اجتماعی افراد موجب تحکیم پایه های خانواده و ایجاد آرامش و تولید و تربیت نسلی سالم و صالح خواهد شد و عدم رعایت آن سبب تزلزل بنیان خانواده و ایجاد اضطراب و تشویش در کانون خانواده می شود و باعث بوجود آمدن فرزندان نامشروع و غیر صالح در جامعه خواهد شد. پوشش اسلامی در جامعه سبب ایجاد امنیت می شود و باعث رشد ایمان و جلوگیری از به گناه افتادن افراد می شود. باعث افزایش غیرت در مردان و زنان می شود و عفت ورزی را در جامعه گسترش می دهد و باعث بهداشت روانی و آرامش روحی افراد جامعه می شود.

 


کل بازدید ها: 244297 بازدید امروز: 147