صفحه اصلی > پژوهش > پایان نامه های ارشد > رابطه دعا و كمال انسان از منظر قرآن،روايات و فلسفه 

عنوان:

رابطه دعا و كمال انسان از منظر قرآن،روايات و فلسفه

نام و نام خانوادگی:

فاطمه قمي

گروه:

فلسفه و کلام

تابعیت:

هندوستان

کد تحصیلی:

1591051

محل تحصیل:

مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی

رشته:

كلام اسلامي

استاد راهنما:

طاهره آل بويه

استاد مشاور:

عدم نیاز به مشاور

تاریخ دفاع:

1397/4/14

تعداد صفحات:

158

تعداد منابع:

147

کلید واژه های پایان نامه :

رابطه، دعا، کمال، انسان.

چکیده پایان نامه:

در این پژوهش سعی شده است تا با نگاهی قرآنی، روایی و فلسفی، رابطه دعا با کمال انسان مورد بررسی قرار گیرد، و پژوهش حاضر، درصدد بیان «حقیقت دعا، ادّله ضرورت وفواید دعا، کیفیت دعا، کمال انسان و آثار و راه های کمال انسان، و آثار معرفتی و فردی و اجتماعی دعا بر کمال» می باشد. و سعی شده از منابع دست اول و متعددِ مرتبط، با موضوع هر بحث در تفاسیر و کتب روایی و کتب فلسفی استفاده شود.و نتایج حاصل از فصول به شرح ذیل می‌باشد.

1. حقیقت دعا، اظهار انقطاع الی الله همراه با خضوع وتذلل است  که موجب رقت قلب می شود. واز یک سو دعا، به لحاظ فطری وعقلی، به اقتضای زندگی در این دنیا، ضرورت دارد ونیز فواید زیادی دارد. و از سویی کیفیت یک دعای مطلوب این است که به تمام شرایط ظاهری و باطنی و آداب دعا، اهتمام داشته باشیم.

2. انسان شناسی، از آنجا که منجر به شناخت خالق، جهان و مسائل پیرامون آن می‌شود اهمیت زیادی دارد و از آنجا که انسان حیّ متالّه است. و نیز از قوا و فطرت خداشناسی برخوردار است. درصورتی که از قوا در راستای اهداف عالی خویش بهره ببرد موجب کمال می شود. و کمال او در این است که از همه چیز بریده وبه یاد خدا باشد. و برای رسیدن به کمال راه های زیادی وجود دارد.

3. برای رسیدن به کمال، انسان و هر یک از آحاد جامعه، نیازمند ارتباط با موجود کامل هستند و زمانی این ارتباط شکل می گیرد که انسان درسایه شناخت خویش، به رفع کاستی خود برآید و درسایه معرفت به منبع کمال(خداوند)، در او معرفتی حصولی ایجاد می شود و به تدریج با اهتمام به ذکر وحلقه های دعا، در فرد و جامعه، تحولی درونی رخ می دهد، که در سایه آن، به معرفت شهودی به خداوند می رسند و این زمینه را برای قرب به خدا فراهم خواهد کرد. بدین وسیله، انسان و جامعه به کمال خویش نائل خواهند شد.

 


کل بازدید ها: 373252 بازدید امروز: 114