صفحه اصلی > پژوهش > پایان نامه های ارشد > خسارت معنوی در روابط زوجین از منظر حقوق افغانستان و ایران  

عنوان:

خسارت معنوی در روابط زوجین از منظر حقوق افغانستان و ایران 

نام و نام خانوادگی:

فاطمه وفایی

گروه:

حقوق

تابعیت:

افغانستان

کد تحصیلی:

1155159

محل تحصیل:

مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی

رشته:

حقوق خصوصي

استاد راهنما:

محمدجواد بحريني

استاد مشاور:

عدم نیاز به مشاور

تاریخ دفاع:

96/10/28

تعداد صفحات:

346

تعداد منابع:

372

کلید واژه های پایان نامه :

خسارت معنوی، حقوق افغانستان، حقوق ایران، روابط زوجین، مسئولیّت مدنی، شیوه­های جبران.

چکیده پایان نامه:

این پژوهه­با عنوان خسارت معنوی در روابط زوجین از منظر حقوق افغانستان و ایران  درصدد بررسي دیدگاه حقوق دو کشور افغانستان و ایران به موارد خسارت معنوی در روابط زوجین است. خسارات معنوی غالباً زمانی در خانواده مطرح می­شود که حقوق غیرمالی زوجین رعایت نشود و به زوجین از این جهت آسیب و ضرر وارد شود.

اين پژوهه در راستاي بحث و بررسي موضوع مورد نظر و جواب به سؤالات اصلي و فرعي، با روش توصیفی- تحلیلی انجام می­گیرد. علاوه­ بر بررسی حقوقی، پژوهشگر اهتمام داشته است که دیدگاه فقه امامیه و حنفی را نیز منعکس نماید.

این پژوهه در يك مقدمه و چهار فصل، كه هر فصل مشتمل بر چندين گفتار مي­باشد، انجام گرفته است.

ابتدا در فصل اول مفاهیمی چون خسارت، خسارت معنوی و جبران خسارت از منظر حقوق دو کشور به اختصار تبیین گردیده است. پژوهشگر در ادامه در فصل دوم، به بررسی مباني و دلایل مسئولیّت ناشی از ایراد خسارت معنوی در روابط زوجین و ارکان آن از منظر حقوق موضوعه و حقوق اسلامي پرداخته است. سپس در فصل سوم، قلمرو و مصادیق خسارت معنوی در روابط زوجین، شامل خسارات معنوی مشترک زوجین و خسارات معنوی اختصاصی از ناحیه زوج و زوجه بررسي شده است. در نهایت در فصل پایانی به احکام و آثار خسارت معنوی در روابط زوجین پرداخته شده است.

در نهایت خسارت معنوی در روابط زوجین عبارتست از ضرری که به احساس، عاطفه، کرامت، شرافت، حیثیت، آبرو و مفاهیمی از این دست از سوی یکی از زوجین به دیگری وارد می‌شود. برخی از مصادیق خسارت معنوی در روابط زوجین مشترک است. برخی دیگر اختصاصی زوجین است به این معنا که مواردی مختص زوج است، همچنین گاهی برخی از مختص زوجه  است. مهم­ترین راهکار اتخاذی استفاده از قواعد مسئولیت مدنی و روش‌های مالی و غیر مالی است.

 


کل بازدید ها: 243578 بازدید امروز: 167