صفحه اصلی > پژوهش > پایان نامه های ارشد > شفاعت و توحید از منظر قرآن کریم و سنت 

عنوان:

شفاعت و توحید از منظر قرآن کریم و سنت

نام و نام خانوادگی:

فاطمه یعقوب

گروه:

تفسيرو علوم قرآن

تابعیت:

نیجریه

کد تحصیلی:

37342

محل تحصیل:

مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی

رشته:

تفسيرو علوم قرآن

استاد راهنما:

محمد صادق اخوان

استاد مشاور:

ادریس سماوی

تاریخ دفاع:

1395/12/26

تعداد صفحات:

132

تعداد منابع:

80

کلید واژه های پایان نامه :

شفاعت. توحید. قرآن کریم. سنت. شرک. بدعت.

چکیده پایان نامه:

در این پایان‌نامه سعی شده است تا درباره موضوع مهم و اساسي شفاعت و توحید از منظر قرآن و سنت بحث و بررسی صورت گیرد. و اینکه آیا شفاعت واقعيت دارد؟ و اگر هست چگونه صورت می‌گیرد؟

پیرامون این مسئله مباحثی در سه بخش ارائه‌شده است.

در بخش اول مسائل مهمی را موردبررسی قرار داریم ازجمله ضرورت و اهداف تحقیق، پیشینه تحقیق، فرضیه تحقیق، سؤال اصلي، سؤال‌های فرعی، روش تحقیق، مفهوم‌شناسی واژه شفاعت. توحید در عبادت، شرک، بدعت و سنت و با ذکر آیات و روایات مربوط به شفاعت اعم از آیات و روایات مثبت و نافی شفاعت این بخش را به پایان رساندیم.

در بخش دوم مسائل مختلفی را بیان کردیم. در این بخش ثابت کردیم که صحابه. تابعین. یاران ائمه و دانشمندان مسلمان به مسئله شفاعت اعتقاد داشته و آن را به‌عنوان یکی از اصول مسلم اسلام قرار داده‌اند، چنانچه دیدگاه مخالفین شفاعت را ذکر و پاسخ اشکالات آنان را بیان نمودیم. علاوه بر این احادیثی که از طرف شیعه و اهل تسنن در رابطه با شفاعت واردشده را بیان نموده و این بخش را با تبیین دامنه شفاعت کنندگان نزد دانشمندان شیعه به پایان رساندیم.

در بخش سوم نیز مسائل مهمی را موردبررسی قراردادیم ازجمله دامنه شفاعت شوندگان. اقسام شفاعت. شفاعت مقبول و شفاعت مردود و در پایان با ذکر شبهه مربوط به شفاعت و نقض عدل الهی و ابطال آن. بخش سوم را به پایان رساندیم.

 


کل بازدید ها: 373928 بازدید امروز: 107