صفحه اصلی > پژوهش > پایان نامه های ارشد > تطبیق قواعد فقهی بر جواز سقط جنین از دیدگاه فریقین 

 

عنوان:

تطبیق قواعد فقهی بر جواز سقط جنین از دیدگاه فریقین

نام و نام خانوادگی:

فضه جوادي

گروه:

فقه و اصول

تابعیت:

افغانستان

کد تحصیلی:

1154168

محل تحصیل:

مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی

رشته:

فقه خانواده

استاد راهنما:

منير كبير

استاد مشاور:

عدم نیاز به مشاور

تاریخ دفاع:

1396/7/16

تعداد صفحات:

175

تعداد منابع:

133

کلید واژه های پایان نامه :

قواعدفقهیه، سقط جنین، فریقین، اهم و مهم، اضطرار، لاحرج، لاضرر.

چکیده پایان نامه:

از دیدگاه اسلام، جنین صاحب تشخص است و حرمت سقط آن امری مسلم و مورد اتفاق فقهای امامیه و اکثرفقهای اهل سنت است. اما همچنانکه در اکثر موضوعات با وجود عناوین ثانویه امکان تخصیص حکم وجود دارد، در مورد سقط جنین هم در صورت پیش­آمد شرایط خاص، در برخی موارد با توجه به اصول عملیه و قواعد فقهی می­توان حکم به جواز سقط جنین کرد. از مباحث بسیار مهم در هر قاعده­ای، گونه­های تطبیق آن بر مسائل فقهی، خصوصا مسائل مستحدثه می­باشد. حال سوال این است که در صورت پیدایش عناوین ثانویه، قواعد فقهی چگونه منطبق بر جواز سقط جنین می­شوند؟

سقط جنین در صورت تهدید حیات و سلامت مادر، سقط جنین ناقص­الخلقه­ای که در صورت تولد سختی­های بسیار برای خود و والدینش به دنبال خواهد داشت و یا سقط حملی که از طریق نامشروع به وجود می­آید شرایط خاص و جدیدی هستند که در کتب فقهی قدما به آن پرداخته نشده است. لذا آنچه در این نوشتار جهت تبیین اهمیت و کاربرد قواعد فقهیه در فقه اسلامی و زمینه­سازی برای ایجاد مقارنت و تقریب بین مذاهب، بعد از مطالعه و بررسی کتب فقهای معاصر دو مذهب امامیه و اهل سنت به دست آمده، این است که در صورت تحقق شرایط اضطراری چنانچه بقاء جنین در شکم مادر، سلامت وی را در معرض خطر قرار دهد و یا جانش را تهدید کند، حفظ جان مادر مهم­تر از جنین بوده و سقط جنین جایز خواهد بود.

یا در صورتی که جنین از نظر خلقت دارای نقص شدید و غیر­قابل درمان باشد و یا حمل ناشی از عمل نامشروع بوده و ظهور چنین حملی موجب عسر وحرج شدید مادر شده، جان وی را تهدید کند، بنابر نظر برخی از فقهای امامیه و غیر امامیه، بر مبنای قواعد اضطرار، لاحرج و لاضرر قبل از مرحله ولوج روح، در مواردی قول به جواز سقط جنین وجود دارد و بدین وسیله ضرر ناشی از آن را از مادر دور کرده و جان وی حفظ می­شود.

 


کل بازدید ها: 373243 بازدید امروز: 105