صفحه اصلی > پژوهش > پایان نامه های ارشد > شبیه سازی انسان در فقه فریقین 

عنوان:

شبیه سازی انسان در فقه فریقین

نام و نام خانوادگی:

ماجده العبد الخانی

گروه:

فقه و اصول

تابعیت:

عراق

کد تحصیلی:

1373954

محل تحصیل:

مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی

رشته:

فقه خانواده

استاد راهنما:

سید ابراهیم موسوی

استاد مشاور:

عدم نیاز به مشاور

تاریخ دفاع:

1395/12/22

تعداد صفحات:

128

تعداد منابع:

168

کلید واژه های پایان نامه :

شبیه‌سازی انسان، ژن، کلون، کلونینگ، فقه فریقین.

چکیده پایان نامه:

شبیه‌سازی، کلونینگ یا استنساخ عبارت است از تکثیر موجود زنده بدون آمیزش جنسی در گیاهان و حیوانات و انسان. مسئله شبیه‌سازی به‌عنوان پدیده‌ی نوين درعرصه زیست‌فناوری به لحاظ ارتباطي كه با مسائل انساني دارد، پرسش‌های گوناگونيرا در عرصه‌های مختلف به همراه آورده است و واکنش‌ها و عکس‌العمل‌های زیادی را در سراسر جهان برانگیخته است و فروع مختلفي را فراروي فقهای معاصر نهاده است آنچه ما در اين نوشتار به آن پرداختيم، شبیه‌سازی انسان در فقه فریقین است كه فقه اهل سنت در پذيرش اين تكنولوژي سختگير بوده و آن را نامشروع و غیراخلاقی دانسته تا جایی كه حتي پذيرندگان آن را محارب با الله می‌دانستند وعلت آن را تغایر با مبانی فقهی و حقوقی بیان کرده‌اند اما در فقه شيعه با نرمي بيشتري به اين پديده نگريسته شده و غالب فقهای امامیه سعي در توجيه و پذيرش آن دارند. فقهای امامیه اکثراً بنا بر حکم اولی آن را مباح شمردند و علت آن را عدم نص درزمینه‌ی حرمت آن بیان کردند بعضی بنا بر حکم ثانوی قائل به عدم جواز آن شده‌اند زیرا ازنظر آن‌ها شبیه‌سازی انسان مفاسدی را به دنبال دارد. در کل فقهای امامیه در مورد شبیه‌سازی انسانی نظرات متفاوتی دارند، دیدگاه آنان در قالب چهار فتوا ارائه‌شده است که عبارت‌اند از: جواز مطلق، جواز محدود، حرمت اولی و حرمت ثانوی. در این نوشتار ضمن تبیین شبیه‌سازی و مفاهیم مرتبط با آن، نظریه اهل سنت در مورد شبیه‌سازی انسانی را موردبررسی قرار داده است و سپس نظریه فقهای امامیه که نخست درباره حکم تکلیفی شبیه‌سازى انسانی ازنظر امامیه و ادله آن‌ها به‌ سخن می‌رود و سپس حکم وضعی آن مانند نسب، ارث، ازدواج از دیدگاه فقهای شیعه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

 


کل بازدید ها: 373228 بازدید امروز: 90