صفحه اصلی > پژوهش > پایان نامه های ارشد > تحلیل میدان معنایی ذکر در قرآن 

عنوان:

تحلیل میدان معنایی ذکر در قرآن

نام و نام خانوادگی:

معصومه وحیدی

گروه:

تفسیر و علوم قرآن

تابعیت:

افغانستان

کد تحصیلی:

1153739

محل تحصیل:

مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی

رشته:

تفسیر و علوم قرآن

استاد راهنما:

علیرضا قائمی نیا

استاد مشاور:

عدم نیاز به مشاور

تاریخ دفاع:

1394/10/19

تعداد صفحات:

112

تعداد منابع:

64

کلید واژه های پایان نامه :

میدان معنایی؛ ذکر؛ قرآن؛ رابطه همنشینی؛ رابطه جانشینی؛ رابطه تقابل.

چکیده پایان نامه:

«تحلیل میدان معنایی ذکر در قرآن» به بررسی معناشناسی واژه ذکر و مشتقات آن از طریق نسبت‌های هم­نشینی، جانشینی و تقابل در متن قرآن می‌پردازد. معناشناسی مطالعه علمی معنا بدون هرگونه پیش داوری است. این پژوهش با استفاده از معناشناسی همزمانی و با هدف دستیابی به معنا و مفهوم ذکر از منظر خود قرآن و بدون دخالت پیش فرض‌های خارجی نگاشته شده است.

در فصل اول به کلیاتی در زمینه این پژوهش و نیز معرفی علم معناشناسی پرداخته شده است. فصل دوم به بررسی مفاهیم همنشین با این واژه پرداخته است و تبیین نموده ذکر در همنشینی با مفاهیمی خاص، معنایی خاص البته با محوریت معنای اصلی‌اش دارد. در فصل سوم جانشین‌ها و مفاهیمی که می­توانند در قرآن جایگزین مفهوم ذکر شوند بررسی شده اند. در نهایت فصل چهارم نیز به بررسی مفاهیم مقابل ذکر و انواع تقابل‌های آن پرداخته است.

با تحلیل میدان معنایی ذکر در قرآن در می‌یابیم ذکر مفهومی گسترده دارد که بنا بر شرایط و اقتضاءات و زمان و مکان دچار تحول می‌شود. جایگزین‌های مفهوم ذکر در واقع اذکاری خاص هستند و مقابل‌های ذکر نیز همان حالت عدم ذکر هستند که بر انسان غالب شده و مانع ذکر می­گردند.

 


کل بازدید ها: 373938 بازدید امروز: 117