صفحه اصلی > پژوهش > پایان نامه های ارشد > تصدی مناصب حکومتی توسط بانوان از دیدگاه مذاهب اسلامی 

عنوان:

تصدی مناصب حکومتی توسط بانوان از دیدگاه مذاهب اسلامی

نام و نام خانوادگی:

نصیبه موسوی

گروه:

فقه و اصول

تابعیت:

افغانستان

کد تحصیلی:

1155092

محل تحصیل:

مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی

رشته:

فقه خانواده

استاد راهنما:

سیدعلی سید موسوی

استاد مشاور:

عدم نیاز به مشاور

تاریخ دفاع:

1397/9/7

تعداد صفحات:

184

تعداد منابع:

202

کلید واژه های پایان نامه :

تصدی، ولایت، مناصب حکومتی، زنان، مذاهب اسلامی

چکیده پایان نامه:

این پژوهش، با عنوان «تصدی مناصب حکومتی توسط بانوان از دیدگاه مذاهب اسلامی» سامان یافته است. زنان به عنوان نیمی از پیکره جامعه انسانی، در طول تاریخ، نقش به سزایی در تحولات سیاسی جوامع بشری داشته­اند، به گونه­ای که امروزه حضور این قشر، در عرصه­های مختلف اجتماعی و سیاسی به صورت چشم­گیری رو به افزایش بوده و به تبع، شبهاتی نیز پیرامون این مسأله مطرح گردیده است؛ بر این اساس، بررسی حکم فقهی این موضوع از دیدگاه مذاهب اسلامی ضروری به نظر می­رسد. هدف از این پژوهش، بررسی حکم فقهی تصدی مناصب حکومتی توسط زنان با استفاده از متون دینی و تبیین دیدگاه­های مذاهب اسلامی در موضوع مورد نظر است. پایان­نامه حاضر با روش تحلیلی – توصيفي و با رویکرد فقهی، پس از بیان کلیات، ضمن نقل دیدگاه­ها و ادله مخالفان و موافقان تصدی زنان در مناصب حکومتی، آن­ها را مورد نقد و بررسی قرار داده است و در جهت نیل به این منظور، سعی بر آن شده تا از منابع دست اول و دست دوم مرتبط با موضوع استفاده شود. فقهای مذاهب اسلامی، به‌ویژه معاصران، در مسأله صلاحیت و عدم صلاحیت زنان در تصدی مناصب حکومتی،اختلاف نظر دارند. گروهی با تکیه بر ماهیت ولایی مناصب حکومتی و با استناد به دسته‌ای از آیات هم­چون آیه «قوامیت مردان بر زنان»، روایاتی چون روایت مشهور نبوی «لن یفلح قوم ولوا أمرهم إمرأه»، با فعالیت زنان در تمامی عرصه­های حکومتی مخالفند. در مقابل، گروهی تصدی زنان را در این مناصب، جایز دانسته و دلایل مخالفان را در استدلال بر این مطلب کافی ندانسته­اند. از مجموع مطالب بررسی شده در زمینه تصدی مناصب حکومتی توسط زنان، می­توان گفت، از دیدگاه جمهور فقهای مذاهب اسلامی و با استناد به «آیه قوامیت» و نیز «روایت مشهور نبوی»، زنان مجاز به اِعمال ولایت در مقام رهبری و زمامداری جامعه اسلامی نیستند؛ هر چند در مناصب دیگر، غیر از زمامداری و رهبری، اختلافاتی میان مذاهب به چشم می­خورد.

 


کل بازدید ها: 243543 بازدید امروز: 132