صفحه اصلی > پژوهش > متون ترجمه ای و منابع علمی پژوهشی > فضایل و آثار مسجد در آینه قرآن و حدیث ‭ ۲۱)‬آیه و‭ ۲۵۵ ‬حدیث) (فضائل ا 

نام کتاب: فضایل و آثار مسجد در آینه قرآن و حدیث  ۲۱)آیه و۲۵۵ حدیث)(فضائل اور آثار مسجد (قرآن اور حدیث کی رو شنی مین) ( 21 آیتین اور 55 حدیثین))

مترجم: فاطمه قمی

نوبت و سال چاپ: اول ، 1395ش.

قطع: رقعی

"نگارنده در این كتاب درباره فصاحت و شیوایی كلام پیامبر اكرم (ص) گفت و گو می‌كند .وی با ذكر شواهد و احادیثی چند، مفاهیم لغوی و اصطلاحی برخی كلام پیامبر را برشمرده نكته‌هایی در باب احادیث نبوی، جایگاه سخن، تاثیر كلام پیامبر بر مخاطبان، در نظر داشتن مخاطبان از هر دستی، امثال نبوی، ادب دعا، تاثیر سخن پیامبر در پیدایی معانی و مانند آن ـ به زبان عربی ـ مطرح می‌سازد .در آغاز كتاب درباره خصایص زبان عربی، و برخی فنون ادبی و زبانی آن مطالبی درج شده است ."

 کل بازدید ها: 246406 بازدید امروز: 72