خطاب رهبر معظم انقلاب به طلاب غیرایرانی :

ما مقدم این پروانه های عاشق را که به شوق فراگیری معارف اسلام ناب به این دیار سفر کرده اند، گرامی می داریم.

  • تمدید ثبت نام ارشد و دکتری

  • نوزدهمین مرحله المپیاد

  • بررسی تطبیقی قرآن کریم و کتاب مقدس

  • اولین نشست علمی اندیشه درخشان

  • مسابقه کتبی حفظ حدیث کسا

  • سیر مطالعاتی برگزیده تفسیر نمونه

  • انتشار شماره چهارم دو فصلنامه علمی - پژوهشی

  • بازدید اعضای بنیاد خیرین المصطفی از موسسه بنت الهدی

  • نمایشگاه «فقه و زندگی» + گزارش تصویری

  • سلسله مسابقات علمی_ پژوهشی «فقه پژوهی»